"Najważniejszych problemów, przed którymi stoimy, nie da się rozwiązać na tym samym poziomie myślenia, na jakim je stworzyliśmy."

Albert Einstein

"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona."

Albert Einstein

"Wielkie kryzysy przyszłości stwarzają równie wielkie szanse."

Carl Rogers

"Sposób w jaki widzimy problem jest problemem."

S.R. Covey

"Nikogo nie można zastąpić, ani powtórzyć niczyjego życia. Zarówno zatem zadanie dla każdego z nas jak i szansa są niepowtarzalne."

W. Frankl

"W końcu człowiek nie powinien pytać o sens swojego życia, ale przyjąć do wiadomości, że to on jest o to pytany."

W. Frankl

"Źródłem wszelkich konfliktów między mną a bliźnim, jest fakt, że nie mówię tego, co myślę i nie robię tego, co mówię."

Martin Buber

- W jaki sposób utrzymujesz tę radość i spokój?
- Nigdy nie opuszczam miejsca w którym medytuję

S.R. Covey, Mądrość Wschodu

"Każdy nosi w sobie coś drogocennego, czego nie ma nikt inny. Jednak owo drogocenne 'coś' w człowieku zostaje mu objawione dopiero gdy prawidłowo rozpozna swoje najsilniejsze uczucie, swoje najgłębsze pragnienie, to, co w nim samym porusza jego najgłębszą istotę."

Martin Buber

Kim jesteśmy

PKB Pracownia Kompetencji Biznesu to zespół trenerów zajmujących się prowadzeniem warsztatów, coachingu i doradztwa dla biznesu. Nasza działalność rozpoczęła się od spotkania dwóch osób; praktyka i coacha. Towarzyszy nam zespół specjalistów, których pracę znamy i cenimy. 

Nasze efekty wspiera:

 • Podejście Eksperckie Zorientowane na Rozwiązania
 • Trening Kompetencji Społecznych w podejściu humanistycznym
 • Współpraca zespołowa, ewaluacja, metody opierające się najnowszych badaniach

Polegamy na praktyce eskpertów biznesu. Inspirujemy się psychologią humanistyczną, podejściem Gestalt. W ulepszaniu metod szkoleniowych opieramy się na myśli fenomenologicznej M. Heideggera, E. Husserla, F. Brentany, filozofii S. Kierkegaarda, M. Bubera i in. Bazujemy na dorobku naukowym; F. Perlsa, C. Rogersa, A. R. Beissera, R. Maya, E. Fromma, K. Horney, W. Frankla, C. G. Junga i in. Wykorzystujemy wspierający potencjał grupy ludzi do umożliwienia harmonijnego rozwoju w pracy i czasie wolnym. Systemowo wdrażamy ten potencjał w organizacji, dbając o jej pełną efektywność.

Organizację tworzą ludzie. Podejście humanistyczne zapewni rozwój Twojej firmy. Podejście eksperckie zapewni jej know-how i dodatkowe możliwości.

Po Godzinach

Data Temat szkolenia Cena
Brak zaplanowanych szkoleń w tym momencie.

Kalendarz szkoleń

Data Temat szkolenia Cena
Brak zaplanowanych szkoleń w tym momencie.

Zakres usług

 • Warsztaty autorskie
 • Coaching 
 • Doradztwo i Badania w Organizacji – Badania Jakości Usług, Badania Efektywności Zespołów, Audyt Efektywności Szkoleń, Audyt Call Center, Audyt Zespołów Sprzedaży, Audyt Strategii Sprzedaży
 • Interwencja Kryzysowa 
 • Programy Poszkoleniowe

Aktualności

Zobacz wszystkie

Nasze wartości

Wspólnie określiliśmy najważniejsze wartości w naszym działaniu.

Transparentność

Komunikujemy się wprost, we wszystkich formach naszego działania.

Rzetelność

Pracujemy w sposób uczciwy i otwarty nie proponujemy więcej usług niż to jest w ocenie trenera potrzebne klientów i współpracowników, partnerów, dostawców, właścicieli, etc.

Szacunek

Wobec społeczności, współpracowników, klientów, partnerów i in.

Człowiek

Jego godność osobista, poczucie sprawczości i rozwój.

Koncentracja - TU i TERAZ

W kontakcie z klientem koncentrujemy się na tym co komunikuje nam klient, na różnych poziomach swojego funkcjonowania; merytorycznym, emocjonalnym, w swoim działaniu, systemowo oraz celach i wyzwaniach klienta. Identyfikujemy i zaspokajamy potrzeby klienta rozwiązaniami innowacyjnymi, które wypracowujemy wspólnie. Budujemy długotrwale relacje oparte na zaufaniu z naszymi klientami.

Kreatywność

Wspieramy kreatywną zmianę osobistą, zmierzającą w kierunku eksponowania poczucia naturalnej własnej wartości klienta. W tym celu stosujemy metody pracy wspomagające ujawnianie osobistych możliwości klienta. Wdrażamy innowacyjne usługi i produkty do naszej oferty. Oferujemy innowacyjne rozwiązania, które maja na celu zaspokajanie identyfikowanym potrzeb klienta.

Efektywność

Pracujemy nad osiąganiem efektywności osobistej i biznesowej naszych klientów, poprzez komunikację opartą na uważności, działanie zgodne z celami klienta, wspieranie zmiany wzmacniających nawyków i wzmacnianie poczucia sprawczości klientów, dodawanie wartości do naszych produktów, usług i rozwiązań. Wspieramy rozwoj naszych klientów i współpracowników, dostawców, partnerów, właścicieli.

Kodeks Etyki Zawodowej

 1. Pracujemy w oparciu o rzetelność finansową, nie proponujemy więcej usług niż to jest w ocenie trenera potrzebne klientowi
 2. Traktujemy informacje od klienta jako poufne
 3. Naszym priorytetem jest uważność w komunikacji z klientem
 4. W trakcie pracy nie realizuje celów sprzecznych z interesem klienta
 5. Nie stosuje manipulacyjnych technik komunikacyjnych
 6. Budujemy otwarty kontakt oparty na podmiotowości w relacji
 7. Nie unikamy tematów trudnych, ze względu na interes własny
 8. Korzystamy z superwizji
 9. Korzystamy z możliwości wspólnej pracy w zespole trenerskim
 10. Udzielamy informacji zwrotnej dla siebie i innych, uprzednio sprawdzając czy druga strona jej potrzebuje
 11. Nie nadużywamy alkoholu w trakcie działań integracyjnych
 12. Identyfikujemy się z kodeksem etycznym Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Izby Coachingu
 13. W coachingu kierujemy się zasadami pracy coacha określonymi przez Izbę Coachingu i ICF International Coach Federation

Standardy w coachingu: zobacz tutaj

Kodeks Dobrych Praktyk zobacz tutaj

Do naszych wartości należą również:

 • Umożliwianie prawdziwej zmiany w życiu naszych klientów
 • Wspieranie ludzi w rozwoju
 • Uważność i koncentracja na osobie klienta
 • Całościowy i integralny rozwój osoby
 • Wspieranie postaw odpowiedzialnych
 • Superwizja trenerska i coachingowa
 • Stały rozwój własnych kompetencji
 • Wspólne tworzenie nowych narzędzi, metod i programów

Referencje

W trakcie naszej praktyki nawiązaliśmy współpracę z wiodącymi markami w swoich branżach w firmach polskich i międzynarodowych. W ofercie, którą kierujemy do Państwa przesyłamy listę referencyjną oraz listy polecające podmiotów i osób z którymi współpracujemy składającą się z kilkuset pozycji. W celu otrzymania oferty zawierającej referencje prosimy o kontakt.

OPINIE O NASZYM ZESPOLE

Paweł Kwiatkowski Dyrektor Sefar Sp. z o. o.

Trenera, którego zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczne doświadczenie zawodowe pozwalały na przeprowadzenie szkolenia w sposób wartościowy i wiarygodny dla Uczestników Paweł...

Paweł Klepacz Dyrektor Biura Logistyki Bumar Electronica

Osoby biorące udział w szkoleniu mogły odnieść wrażenie, że same również są współtwórcami na zajęciach, a to dzięki umiejętnemu podsuwaniu przez trenera tematów, kreowaniu partnerskiej...

Marian Maślanka Prezes Zarządu Sp. Inwalidów im. E. Dembowskiego

Cechujące trenera duże zaangażowanie  oraz umiejętność mobilizacji grupy w sposób swobodny i naturalny czynią jego szkolenia ogromnie interesującymi i efektywnymi. Szczerze polecamy...
Zobacz wszystkie

Partnerzy